Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of Pr3+ substitution on structural and magnetic properties of CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
YADAV, Raghvendra Singh, Jaromír HAVLICA, Ivo KUŘITKA, Zuzana KOŽÁKOVÁ, Jiří MÁSILKO, Miroslava HAJDÚCHOVÁ, Vojtěch ENEV a Jaromír WASSERBAUER. Effect of Pr3+ substitution on structural and magnetic properties of CoFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism [online]. 2015, vol. 28, iss. 1, s. 241-248. [cit. 2024-06-17]. ISSN 1557-1939. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10948-014-2849-9.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články