Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rapid Payne effect test - A novel method for study of strain-softening behavior of rubbers filled with various carbon blacks

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KADLČÁK, Jakub, Ivo KUŘITKA, Lewis B. TUNNICLIFFE a Roman ČERMÁK. Rapid Payne effect test - A novel method for study of strain-softening behavior of rubbers filled with various carbon blacks. Journal of Applied Polymer Science [online]. 2015, vol. 132, iss. 20 [cit. 2024-06-17]. ISSN 0021-8995. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.41976/abstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články