Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self - Organizing Migrating Algorithm used to control a semi-batch chemical reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NOVOSAD, David a Lubomír MACKŮ. Self - Organizing Migrating Algorithm used to control a semi-batch chemical reactor. In: 2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2013) [online]. Gwangju: IEEE, 2013, s. 1266-1269. [cit. 2021-07-28]. ISSN 2093-7121. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6704144&tag=1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články