Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Ranking fragile states for support facility: A fuzzy topsis approach

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
AFFUL-DADZIE, Eric, Stephen NABARESEH, Petr KLÍMEK a Zuzana KOMÍNKOVÁ OPLATKOVÁ. Ranking fragile states for support facility: A fuzzy topsis approach. 2014 11th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2014 [online]. 2014, s. 255-261. [cit. 2021-09-18]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6980842.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články