Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Autotuning for delay systems using meromorphic functions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PROKOP, Roman, Libor PEKAŘ a Jiří KORBEL. Autotuning for delay systems using meromorphic functions. In: IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline) [online]. Prague: IFAC Secretariat, 2010, s. 331-336. [cit. 2021-04-10]. ISSN 1474-6670. Dostupné z: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/43739.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported