Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŘEZNÍČEK, Martin, David MAŇAS, Michal STANĚK, Martin OVSÍK, Vojtěch ŠENKEŘÍK, Adam ŠKROBÁK a Petr KRÁTKÝ. Creep test evalutation. In: Advanced Materials Research [online]. Jeju Island: Trans Tech Publications Ltd., 2014, s. 270-273. [cit. 2021-01-17]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1025-1026.270.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články