Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Heating efficiency of iron oxide nanoparticles in hyperthermia: Effect of preparation conditions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PARMAR, Harshida, Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ, Natalia E. KAZANTSEVA, Vladimír Artur BABAYAN, Miroslav PASTOREK a Naděžda PIZÚROVÁ. Heating efficiency of iron oxide nanoparticles in hyperthermia: Effect of preparation conditions. IEEE Transactions on Magnetics [online]. 2014, vol. 50, iss. 11 [cit. 2020-06-04]. ISSN 0018-9464. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6971664.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články