Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Highly enhanced vapor sensing of multiwalled carbon nanotube network sensors by n-butylamine functionalization

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SLOBODIAN, Petr, Pavel ŘÍHA, Pablo Cesar CAVALLO, Cesar A. BARBERO, Ruhan BENLIKAYA, Uroš CVELBAR, David PETRÁŠ a Petr SÁHA. Highly enhanced vapor sensing of multiwalled carbon nanotube network sensors by n-butylamine functionalization. Journal of Nanomaterials [online]. 2014 [cit. 2021-09-20]. ISSN 1687-4110. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jnm/2014/589627/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported