Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Use of simulation to reduction of faulty products

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STROHMANDL, Jan. Use of simulation to reduction of faulty products. UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering [online]. 2014, vol. 76, iss. 3, s. 223-230. [cit. 2021-01-21]. ISSN 1454-2358. Dostupné z: http://www.scientificbulletin.upb.ro/SeriaD_-_Inginerie_Mecanica.php?page=revistaonline&a=2&arh_an=2014&arh_ser=D&arh_nr=3.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články