Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Model antimicrobial polymer system based on poly(vinyl chloride) and crystal violet

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLOFÁČ, Jiří, Ivo KUŘITKA, Pavel BAŽANT, Kristýna JEDLIČKOVÁ a Jakub SEDLÁK. Model antimicrobial polymer system based on poly(vinyl chloride) and crystal violet. Materiali in Tehnologije [online]. 2014, vol. 48, iss. 5, s. 697-703. [cit. 2024-02-24]. ISSN 1580-2949. Dostupné z: http://mit.imt.si/Revija/mit145.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články