Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

An educational HTTP proxy server

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
SYSEL, Martin a Ondřej DOLEŽAL. An educational HTTP proxy server. In: Procedia Engineering [online]. Zadar: Elsevier Science B.V., 2014, s. 128-132. [cit. 2021-08-04]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814002148.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported