TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv aplikace bóru na výnos a technologickou kvalitu cukrové řepy

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HŘIVNA, Luděk, Jana PECHKOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Vliv aplikace bóru na výnos a technologickou kvalitu cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2014, vol. 130, iss. 4, s. 126-130. [cit. 2024-05-21]. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/lc-obsah2014.html.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles