Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The kronecker summation method for robust stabilization applied to a chemical reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MATUŠŮ, Radek, Jana ZÁVACKÁ, Roman PROKOP a Monika BAKOŠOVÁ. The kronecker summation method for robust stabilization applied to a chemical reactor. Journal of Control Science and Engineering [online]. 2011 [cit. 2021-05-13]. ISSN 1687-5249. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/jcse/2011/273469/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported