Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of coextrusion die channel height on interfacial instability of low density polyethylene melt flow

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MARTYN, Mike T., Phil D. COATES a Martin ZATLOUKAL. Influence of coextrusion die channel height on interfacial instability of low density polyethylene melt flow. Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering [online]. 2014, vol. 43, iss. 1, s. 25-31. [cit. 2024-06-23]. ISSN 1465-8011. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/1743289813Y.0000000065.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články