Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

An introduction to the special issue on time delay systems: Modelling, identification, stability, control and applications

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEKAŘ, Libor a Filippo NERI. An introduction to the special issue on time delay systems: Modelling, identification, stability, control and applications. WSEAS Transactions on Systems [online]. 2012, vol. 11, iss. 10, s. 539-540. [cit. 2020-12-06]. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/systems/2012/55-095.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International