Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modeling and model predictive control of semi-batch chemical reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MACKŮ, Lubomír, David NOVOSAD a David SÁMEK. Modeling and model predictive control of semi-batch chemical reactor. In: Advanced Materials Research [online]. Sanya: Trans Tech Publications Inc., 2013, s. 822-825. [cit. 2024-03-05]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.791-793.822.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články