Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Adaptivní prediktivní řízení průtočného tepelného výměníku

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
CHALUPA, Petr, Vladimír BOBÁL, Marek KUBALČÍK a Jakub NOVÁK. Adaptivní prediktivní řízení průtočného tepelného výměníku. In: 18th Mediterranean Conference on Control and Automation [online]. Marrakech: The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2010, s. 616-621. [cit. 2020-10-19]. ISSN 2325-369X. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5547801&refinements%3D4281325777%26punumber%3D5538459%26sortType%3Dasc_p_Sequence%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A5547600%29.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články