Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Interplay of Text and Image in Comics: A Linguistic Interpretation of Will Eisner's A Contract With God

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VINKLÁREK, Petr. The Interplay of Text and Image in Comics: A Linguistic Interpretation of Will Eisner's A Contract With God. In: From Theory to Practice 2012: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies [online]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), 2013, s. 135-143. [cit. 2021-06-22]. ISSN 1805-9899. Dostupné z: http://conference.uaa.utb.cz/tp2012/FromTheoryToPractice2012.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články