TBU Publications
Repository of TBU Publications

Analýza zahraničního obchodu ČR s Čínou v odvětví plastů v primární formě

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Analýza zahraničního obchodu ČR s Čínou v odvětví plastů v primární formě cs
dc.title Analysis of Czech Foreign Trade With China in the Sectors of Plastics in Primary Form en
dc.contributor.author Loučková, Pavlína
dc.relation.ispartof Hradecké ekonomické dny 2007, I: Ekonomický rozvoj a management regionů. Economic Growth and Development in the Region
dc.identifier.isbn 978-80-7041-812-3
dc.date.issued 2007
dc.citation.spage 471
dc.citation.epage 476
dc.event.title 5th Scientific International Conference on Hradec Economical Days 2007
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2007-02-06
dc.event.edate 2007-02-07
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Gaudeamus en
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1059/sbornik2007_i.pdf#page=471
dc.subject zahraniční obchod cs
dc.subject Čína cs
dc.subject plasty v primární formě cs
dc.subject polymery cs
dc.subject plyskyřice cs
dc.subject foreign trade en
dc.subject China en
dc.subject plastics in primary forms en
dc.subject polymers en
dc.subject resins en
dc.description.abstract Cílem příspěvku je posouzení vývoje zahraničního obchodu plastů v primární formě(PPF) v letech 2000 až 2005 České republiky s Čínou. K pochopení jednotlivých závěrů je analyzován i zahraniční obchod Číny s PPF. Podrobně jsou plasty rozděleny do uzších komoditních skupin na základě jejich technických vlastností, u polymerů značně odlišných. Vývoj obchodní výměny mezi zeměmi je sledován pomocí ukazatele meziročního indexu. cs
dc.description.abstract China has been becoming more interesting export territory after joining WTO and various export encouragements are issued from Czech Ministry of Trade and Industry. Against this the growing importance of plastic industry is putting on from the view of commodity trade. This article deals with the foreign trade development between Czech Republic and China in the plastics primary stage form within years 2000 until 2005. The commodity comparison of annual export and import is made against overall foreign trade indices and finally the attention is also given to Chinese plastic industy export. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003498
utb.identifier.wok 000310652200083
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2013-10-21T07:40:44Z
dc.date.available 2013-10-21T07:40:44Z
utb.contributor.internalauthor Loučková, Pavlína
utb.fulltext.affiliation Pavlína Loučková Kontakt: Ing. Pavlína Loučková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139, 760 01 Zlín Kontaktní adresa: Zahradní 962, 768 24 Hulín email: louckova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references (1) Český statistický úřad: Databáze zahraničního obchodu [online]. 2006 [cit. 2006-11-26]. Dostupný z WWW: <http://dw.czso.cz/pls/stazo/STAZO.STAZO?jazyk=CS&prvni_pristup=>. (2) National statistics Bureau of China: China Statistical Yearbook 2001 [online]. 2001 [cit. 2006-11-26]. Dostupný z WWW: <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB2001e/ml/indexE.htm >. (3) National statistics Bureau of China: China Statistical Yearbook 2003 [online]. 2003 [cit. 2006-11-26]. Dostupný z WWW: <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/yarbook2003_e.pdf>. (4) National statistics Bureau of China: China Statistical Yearbook 2005 [online]. 2005 [cit. 2005-11-26]. Dostupný z WWW: <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/indexeh.htm>. (5) Výroba pryžových a plastových produktů DH. Panorama českého průmyslu [online]. 2006 [cit. 2006-11-26].
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record