Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Self-tuning control of non-linear servomotor: Standard versus dual approach

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BOBÁL, Vladimír, Petr CHALUPA, Petr DOSTÁL a Marek KUBALČÍK. Self-tuning control of non-linear servomotor: Standard versus dual approach. WSEAS Transactions on Systems [online]. 2013, vol. 12, iss. 6, s. 304-313. [cit. 2024-02-24]. ISSN 1109-2777. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/systems/2013/025702-198.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International