TBU Publications
Repository of TBU Publications

Konkurenční zpravodajství a konkurenceschopnost podniků

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Konkurenční zpravodajství a konkurenceschopnost podniků cs
dc.title Competitive intelligence and competitive abilities of enterprises en
dc.contributor.author Brázdilová, Miroslava
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 47
dc.citation.epage 54
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/223-competitive-intelligence-and-competitive-abilities-of-enterprises/
dc.subject konkurenční zpravodajství cs
dc.subject zpravodajský cyklus cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject informační zdroje cs
dc.subject competitive intelligence en
dc.subject CI cycle en
dc.subject competition en
dc.subject competitive ability en
dc.subject information sources en
dc.subject Business Administration en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských zemích a Japonsku. Pro tuto metodu, která v angličtině nese název „competitive intelligence“ (akronym CI), se v naší zemi vžil pojem konkurenční zpravodajství. Podstatou metody je vytěžování veřejných informačních zdrojů za účelem získání informací o konkurenci. Konkurenční zpravodajství realizuje své výstupy také v oblasti strategického řízení, kde má vysokou přidanou hodnotu. Doposud vznikly postupným vývojem 4 separované typy zpravodajství, které s CI souvisejí a lze je považovat za podmnožinu konkurenčního zpravodajství. Jsou to strategické zpravodajství, zpravodajství o konkurentech, technické zpravodajství a tržní zpravodajství. V rámci těchto typů zpravodajství probíhá tzv. zpravodajský cyklus, jenž flexibilně reaguje na informační potřeby podniku. Je tvořen čtyřmi fázemi: plánováním - identifikací informačních potřeb v návaznosti na formulaci zadání, sběrem informací a jejich verifikací, analýzou a distribucí spojenou s praktickou aplikací výsledků zpravodajství do podnikových procesů. V rámci příspěvku je kladen důraz zejména na vyhledávání informačních zdrojů, které jsou pro potřeby této metody zásadně legální. cs
dc.description.abstract This contribution deals with a method used for increasing competitive abilities of enterprises. It is called competitive intelligence and is used in western countries for quite a long time. Competitive intelligence (CI) is based on acquisition of open information sources, their analysis and using its conclusions to planning and to support decision making. A big emphasize is on mining public information sources which have to be collected only by legal ways. Finally, contribution points out to problems connected with CI implementation. Reasons leading to unsuccessful practising this method could be inappropriate specification of information needs, reluctance to communicate information and inefficient information flows. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003416
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:56:02Z
dc.date.available 2013-07-27T14:56:02Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Brázdilová, Miroslava
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International