TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stav aplikace projektového řízení v České republice – rámec vědeckého zkoumání

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
VALENTA, Karel, Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ a Eva VOŘECHOVÁ. Stav aplikace projektového řízení v České republice – rámec vědeckého zkoumání. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 3, s. 79-84. [cit. 2024-05-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/240-state-of-the-project-management-practice-in-the-czech-republic-the-research-methodology-framework/.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International