Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Different kinds of carbon-based material for resistive gas sensing

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BOŘUTA, Roman, Robert OLEJNÍK, Petr SLOBODIAN a Pavel ŘÍHA. Different kinds of carbon-based material for resistive gas sensing. In: Materials and Applications for Sensors and Transducers II [online]. Budapest: Trans Tech Publications Inc., 2013, s. 269-272. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1013-9826. Dostupné z: http://www.scientific.net/KEM.543.269.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články