Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Characterization of die drool sample produced by HDPE melt extrusion

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MUSIL, Jan a Martin ZATLOUKAL. Characterization of die drool sample produced by HDPE melt extrusion. In: Novel Trends in Rheology V [online]. Zlín: American Institute of Physics (AIP), 2013, s. 47-58. [cit. 2024-06-12]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1526/1/47_1?bypassSSO=1.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články