Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MATEJDES, Milan. Generalized volterra spaces. International Journal of Pure and Applied Mathematics [online]. 2013, vol. 85, iss. 5, s. 955-963. [cit. 2024-06-14]. ISSN 1311-8080. Dostupné z: http://www.ijpam.eu/contents/2013-85-5/13/13.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články