Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The relationship between locus of control, metacognition, and academic success

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HRBÁČKOVÁ, Karla, Jakub HLADÍK a Soňa VÁVROVÁ. The relationship between locus of control, metacognition, and academic success. In: International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012) [online]. Istanbul: Elsevier Science B.V., 2012, s. 1805-1811. [cit. 2024-06-22]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812055978.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported