Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Individual importance of multicultural competence in relation to components of students' self-regulated learning

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
HLADÍK, Jakub, Karla HRBÁČKOVÁ a Soňa VÁVROVÁ. Individual importance of multicultural competence in relation to components of students' self-regulated learning. In: International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012) [online]. Istanbul: Elsevier Science B.V., 2012, s. 341-349. [cit. 2020-08-13]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812054055.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported