Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The determinants of self-regulated learning development in students of helping professions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VÁVROVÁ, Soňa, Jakub HLADÍK a Karla HRBÁČKOVÁ. The determinants of self-regulated learning development in students of helping professions. In: International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012) [online]. Istanbul: Elsevier Science B.V., 2012, s. 332-340. [cit. 2024-07-21]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812054043.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported