Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Usage of the evolutionary designed neural network for heat demand forecast

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
CHRAMCOV, Bronislav a Pavel VAŘACHA. Usage of the evolutionary designed neural network for heat demand forecast. In: Nostradamus: Modern Methods of Prediction, Modeling and Analysis of Nonlinear Systems [online]. Ostrava: Springer-Verlag Berlin, 2013, s. 103-112. [cit. 2023-12-09]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-33227-2_13.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články