Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Návrh robustního řízení pro přítokovaný chemický reaktor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GAZDOŠ, František. Návrh robustního řízení pro přítokovaný chemický reaktor. International Review of Automatic Control [online]. 2012, vol. 5, iss. 6, s. 911-920. [cit. 2024-06-16]. ISSN 1974-6059. Dostupné z: http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=aba6937a-9af6-40e4-966b-3960c0099927%40sessionmgr10&vid=1&hid=4&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=a9h&AN=85343378.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články