Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Multilayer feed-forward neural networks in prediction and predictive control of semi-batch reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MACKŮ, Lubomír a David SÁMEK. Multilayer feed-forward neural networks in prediction and predictive control of semi-batch reactor. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation [online]. 2013, vol. 7, iss. 1, s. 33-41. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1998-0159. Dostupné z: http://www.naun.org/multimedia/NAUN/mcs/16-627.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články