Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Synthesis of feedback control law for stabilization of chaotic system oscillations by means of analytic programming - Preliminary study

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ŠENKEŘÍK, Roman, Zuzana OPLATKOVÁ, Ivan ZELINKA, Donald David DAVENDRA a Roman JAŠEK. Synthesis of feedback control law for stabilization of chaotic system oscillations by means of analytic programming - Preliminary study. In: Proceedings of the Sixth Global Conference on Power Control and Optimization [online]. Las Vegas: American Institute of Physics (AIP), 2012, s. 196-202. [cit. 2021-09-26]. ISSN 0094-243X. Dostupné z: http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1499/1/196_1?isAuthorized=no.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články