TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ke konkurenceschopnosti regionu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ke konkurenceschopnosti regionu cs
dc.title To the competitiveness of region en
dc.contributor.author Černý, Jaromír
dc.relation.ispartof Hradecké Ekonomické Dny 2011, Díl I: Ekonomický rozvoj a management regionu. Economic Development and Management of Regions
dc.identifier.isbn 978-80-7435-100-6
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 63
dc.citation.epage 67
dc.event.title 9th International Conference on Hradec Economic Days 2011 - Economic Development and Management of Regions
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2011-02-01
dc.event.edate 2011-02-02
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Gaudeamus en
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1054/proceedings_2011_1.pdf#page=64
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject region cs
dc.subject triáda cs
dc.subject klastr cs
dc.subject model hodnocení cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject region en
dc.subject triad en
dc.subject cluster en
dc.subject evaluation model en
dc.description.abstract Podle definice Evropské komise je konkurenceschopnost chápána jako schopnost vytvářet relativně vysoký příjem a úroveň zaměstnanosti při vystavení mezinárodní konkurenci. V poslední době je tato definice rozšířena o kvalitu života a zdůrazňování celkové udržitelnosti rozvoje. Národní či mezinárodní konkurenceschopnost je chápána jako schopnost vyrábět zboží a služby, které obstojí na mezinárodních trzích, zatímco obyvatelé země se těší vysokému životnímu standardu, který je vzrůstající a v dlouhodobé perspektivě udržitelný. Konkurenceschopné jsou ty podniky, které dokáží dlouhodobě obstát se svými výrobky a přitom generovat dostatečné zisky pro svůj další rozvoj a inovace. Faktory, které produktivitu a přímo konkurenci oslabují nebo brzdí, jsou bariérami konkurenceschopnosti. cs
dc.description.abstract The world is in the process of political integration and the process of economic regionalization. Both processes are intertwined. The cause of the ongoing processes is globalization. Global markets are being created, connected by the Internet network (global communication), enabling sharing of resources and skills (Outsourcing). The business is not done with final products only, but separate production processes and knowledge are exported as well. Global Sourcing is used regardless of borders. In today's concept, the competitiveness of entire countries is closely monitored. The competitiveness at the regional level is not sophisticated enough. At the same time, the regions are the bearers of national competitiveness, because there is interaction involved between creators and users of knowledge. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003049
utb.identifier.obdid 43868269
utb.identifier.wok 000310711600012
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2012-12-18T08:35:30Z
dc.date.available 2012-12-18T08:35:30Z
utb.contributor.internalauthor Černý, Jaromír
utb.fulltext.affiliation Jaromír Černý Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně jcerny@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] ADÁMEK, P., VLASÁK, T., STEJSKAL, J. Statistická identifikace klastrů. Praha: CzechInvest, 2006. [2] BIGGIERO, L. Samoorganizující procesy v tvorbě podnikatelských sítí: teoretické a empirické studie. Konference Regionálních podnikatelských sítí. České centrum produktivity, Praha, listopad 2000, str. 1-60 [3] ČERNÝ, J., BOBÁK, R. Klastry a jejich podíl na hodnocení konkurenceschopnosti. (Clusters and their Competitiveness Evaluation Share). In: WEIS, E., GODLEWSKA, M., BITKOWSKA, A. (Eds.) Nowe trendy i wyzwania w zarzadzaniu. Koncepcje zarzadzania. Wydawnictwo Vizia Press and IT Warszawa. Warszawa, 2008, kap. 47, str. 495 - 500. ISBN 978-83-61086-29-1. [4] NOLAN, A. Veřejná politika vytváření sdružení a sítí podniků. Konference Regionálních podnikatelských sítí. České centrum produktivity, Praha, listopad 2000, str. 1-12 [5] PAVELKOVÁ, D. a kol . Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2689-2. [6] PORTER, M. The Competitive of Nations. New York: The Free Press, 1990. [7] SLANÝ, A. a kol. Konkurenceschopnost české ekonomiky (Vývojové trendy). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko – správní fakulta, CVKS, 2006. ISBN 80-210-4157-9. [8] VITURKA, M. Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení, Politická ekonomie, 5, 2007, str. 637-658. ISSN 0032-32 [9] ZELENÝ, M. Hledání nové Evropy: od politického k podnikatelskovzdělávacímu modelu. (CD) Sborník z mezinárodní konference Hledání nové Evropy, Praha, 2006, str. 1-20. bez ISBN
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record