TBU Publications
Repository of TBU Publications

Trendy ovlivňující firmy v cestovním ruchu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Trendy ovlivňující firmy v cestovním ruchu cs
dc.title Trends which influence companies in the tourism en
dc.contributor.author Závodná, Lucie Sára
dc.relation.ispartof Hradecké Ekonomické Dny 2010, Díl II: Ekonomický rozvoj a management regionu. Economic Development and Management Region
dc.identifier.isbn 978-80-7435-041-2
dc.date.issued 2010
dc.citation.spage 260
dc.citation.epage 263
dc.event.title International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2010 - Economic Development and Management of the Region
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2010-02-02
dc.event.edate 2010-02-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Gaudeamus en
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1055/sbornik2010_ii.pdf#page=260
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject trendy cs
dc.subject firmy v cestovním ruchu cs
dc.subject Tourism en
dc.subject trends en
dc.subject companies in tourism sector en
dc.description.abstract Cestovní ruch je oblastí, ve které se v poslední době objevují různé dynamické trendy. Tyto trendy jsou ovlivňovány měnícími se potřebami poptávajících zákazníků, ale i novými životními trendy, změnami ve společnosti, stejně tak jako změnami ekonomickými či životního stylu. Firmy pohybující se v této oblasti by měli tyto trendy znát a ideálně je předvídat tak, aby byly na trhu jako první, kteří je nabízejí podle potřeb zákazníků. Jen tak mohou být úspěšné v rychle se měnící době. Článek představuje trendy v cestovním ruchu a analyzuje možný přístup firem k těmto trendům. cs
dc.description.abstract Tourism is the sector, in which we can see in the last period of time many dynamic trends. These trends are influenced by changing needs of costumers, but also by the new life-style trends, different changes in society, as well as economic and life style changes. Companies which are getting around this area should know these trends and in the ideal state predict them in the way; they will be the first in the market, who are offering them to costumers. Only this will be the success way in fast changing times. The paper introduces trends in tourism and analyses possible attitude of firms to these trends. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003048
utb.identifier.obdid 43868270
utb.identifier.wok 000310659400055
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2012-12-06T09:22:59Z
dc.date.available 2012-12-06T09:22:59Z
utb.contributor.internalauthor Závodná, Lucie Sára
utb.fulltext.affiliation Lucie Sára Závodná Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně zavodna@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] BELEJOVÁ, M. Trendy cestovního ruchu v Evropě. Czech Tourism [online]. 2003 [cit. 2009-11-11]. Přístup z: http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/etctrendy.pdf [2] GOELDNER, Ch. R., RITCHIE, J.R.B. Tourism : Principles, Practices, Philosophies.. 9th edition. New Jersey : John Wiley and Sons, 2008. 606 s. ISBN 0-471-40061-0 [3] Global Tourism. Editorem byl William F. Theobald. 3st edition. USA : Elsevier, 2005. 561 s. ISBN 0-7506-7789-9 [4] MOWFORTH, M., MUNT, I. Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World. 1st edition. London : Routledge, 2003. 338 s. ISBN 0-415-27169-X [5] Seriál: Světové trendy v cestovním ruchu. Cestovatel.cz - časopis o cestování a pro cestovatele, C 2007. [cit. 2009-11-11]. ISSN 1213-3337. Přístup z: http://www.cestovatel.cz/serialy/svetove-trendy-v-cestovnim-ruchu/ [6] Udržitelný cestovní ruch – trendy, druhy, formy. Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové. C 2007. [cit. 2009-11-11]. Přístup z: http://ucr.uhk.cz/page.aspx?page_id=5/ [7] WEAVER, D. Sustainable Tourism: Theory and Practice. USA : Elsevier, 2006. 240 s. ISBN 978-0-7506-6438-7
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record