TBU Publications
Repository of TBU Publications

Project manager's characteristics in Czech lottery industry

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Project manager's characteristics in Czech lottery industry en
dc.contributor.author Novotný, Jaroslav
dc.contributor.author Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.relation.ispartof Hradecké Ekonomické Dny 2010, Díl II: Ekonomický rozvoj a management regionu. Economic Development and Management Region
dc.identifier.isbn 978-80-7435-041-2
dc.date.issued 2010
dc.citation.spage 19
dc.citation.epage 22
dc.event.title International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2010 - Economic Development and Management of the Region
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2010-02-02
dc.event.edate 2010-02-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Gaudeamus en
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1055/sbornik2010_ii.pdf#page=19
dc.subject Project management en
dc.subject project manager en
dc.subject characteristic of project manager en
dc.subject lottery industry en
dc.description.abstract At present the idea "competitiveness" is declined in all cases and the Czech lottery firms find it as a highly actual problem. What's the competitiveness, its classification and its factors arc the questions, which we are not able to answer clearly, we can only discuss about this problem, and we can compare the answers and generalise particular ideas. But certainly we are able to say, that the enterprise is as able to compete and prosperous, as able its labour is in all levels of the enterprise's hierarchy. This paper deals with the evaluation of the project manager's characteristics as one of the competitiveness's factors in Czech lottery industry. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003046
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509572!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43868272
utb.identifier.wok 000310659400003
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2012-12-06T09:22:57Z
dc.date.available 2012-12-06T09:22:57Z
utb.contributor.internalauthor Hrazdilová Bočková, Kateřina
utb.fulltext.affiliation Jaroslav Novotný, Kateřina Hrazdilová Bočková Prešovská univerzita v Prešově, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 755@uh.cz, bockova@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] BOČKOVÁ, K., OHNOUTKOVÁ, S., KOŽÍŠKOVÁ, H., DUPALOVÁ, P., VRÁBLÍK, M. Primární role inovačního potenciálu s podporou projektového managementu v posilování konkurenceschopnosti české výrobní firmy. Research Into the Competitive Abilities of Czech Industrial Producers. Workshop Proceedings. 1. vydání.. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, duben 2003. ISBN 80-7318-117-7. [2] DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL,P. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha, GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2848-3 [3] HRAZDILOVÁ - BOČKOVÁ, K., Manažer projektu – jeho vlastnosti a kompetence. Moderní řízení. 2005. Ročník XL. Č. 1. , s. 16 – 18, ISSN 0026-8720 [4] DIMUNOVÁ, J. Kompendium komunikace. Uherský Brod: EUROTISK, 2008. ISBN 978-80-254-2002-7
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record