TBU Publications
Repository of TBU Publications

The effect of electron irradiation on polybutene-1 and its ethylene copolymers

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HŘIBOVÁ, Martina, František RYBNIKÁŘ a David MAŇAS. The effect of electron irradiation on polybutene-1 and its ethylene copolymers. Acta Physica Polonica A [online]. 2012, vol. 122, iss. 3, s. 569-571. [cit. 2024-03-03]. ISSN 0587-4246. Dostupné z: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/122/a122z3p36.pdf.

Citace článku v konferenčním sborníku:
HŘIBOVÁ, Martina, František RYBNIKÁŘ a David MAŇAS. The effect of electron irradiation on polybutene-1 and its ethylene copolymers. In: Acta Physica Polonica A [online]. Prague: Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Molekularnej, 2012, s. 569-571. [cit. 2024-03-03]. ISSN 0587-4246. Dostupné z: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/122/a122z3p36.pdf.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles