Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Composite Material Based on Hybrid Micro-Sized Ag-Zno Filler for Antibacterial Applications

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BAŽANT, Pavel, Zuzana KOŽÁKOVÁ, Ondřej HUDEČEK, Michal MACHOVSKÝ, Miroslav PASTOREK a Ivo KUŘITKA. Composite Material Based on Hybrid Micro-Sized Ag-Zno Filler for Antibacterial Applications. In: NANOCON 2011 [online]. Brno: TANGER Ltd., 2011, s. 459-465.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články