Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KALENDOVÁ, Alena, Jitka ZÝKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Michal MACHOVSKÝ, Miroslav PASTOREK a Jiří MALÁČ. PVC Kaolinite/Urea Hybrids. In: NANOCON 2011 [online]. Brno: TANGER Ltd., 2011, s. 266-270.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články