TBU Publications
Repository of TBU Publications

Regionální disparity a financování regionální politiky - Některé poznatky z České Republiky

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HÁJEK, Oldřich, Jiří NOVOSÁK, Petr ZAHRADNÍK a Pavel BEDNÁŘ. Regionální disparity a financování regionální politiky - Některé poznatky z České Republiky. Politická Ekonomie. 2012, vol. 60, iss. 3, s. 330-348. ISSN 0032-3233.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles