Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Benchmark of COMSOL Multiphysics via in-depth floor slab test - Transient cases

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
GERLICH, Vladimír, Michal OPLUŠTIL, Radim PIŠAN a Martin ZÁLEŠÁK. Benchmark of COMSOL Multiphysics via in-depth floor slab test - Transient cases. In: 2011 2nd International Conference on Advances in Energy Engineering (ICAEE) [online]. Bangkok: Elsevier Science B.V., 2012, s. 744-749. ISSN 1876-6102.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported