TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava nanokompozitů typu polymer/jíl

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava nanokompozitů typu polymer/jíl cs
dc.title Preparation of nanocomposites polymer/clay en
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2012
utb.relation.volume 49
utb.relation.issue 1-2
dc.citation.spage 11
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract V práci je popsán postup přípravy polymerních nanokompozitů s jílovým nanoplnivem, od možných úprav plniva až po problematiku konečného míchání polymerní taveniny a modifikovaného nanoplniva. cs
dc.description.abstract In the article the steps of polymer/clay nanocomposites preparation is described. It is going from the description of possible montmorillonite modifications to the problems of compounding of a polymer melt with nanofiller. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002879
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43867318!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43867576
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:08Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:08Z
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record