TBU Publications
Repository of TBU Publications

RPA 2000 – univerzální nástroj pro gumárenský průmysl

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title RPA 2000 – univerzální nástroj pro gumárenský průmysl cs
dc.title RPA 2000 – universal tool for rubber industry en
dc.contributor.author Wilczynski, Ondřej
dc.contributor.author Pospíšil, Richard
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 45
utb.relation.issue 11-12
dc.citation.spage 326
dc.citation.epage 334
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Příprava gumárenských směsí je velmi složitý proces, který je nezbytné po celou jeho dobu kontrolovat. Mezi nejčastěji hodnocené veličiny u fi nálních směsí patří zejména viskozita Mooney a hodnoty vulkanizačních charakteristik. Tyto veličiny však zcela necharakterizují fi nální směs. Je zapotřebí znát celou řadu dalších parametrů, a to jak viskoelastických, tak dynamických. K tomuto účelu bylo fi rmou Alpha Technologies vyvinuto zařízení pod obchodním názvem RPA 2000 (Rubber Process Analyzer). Toto zařízení je konstruováno také pro testování výsledných vulkanizátů. cs
dc.description.abstract Recently, the emphasis is focused on a saving of energy and introduction of energy saving equipment in all areas of human activity. This work deals with energy saving during blend mixing in rubber industry. In rubber processing, the blend preparation belongs to the most energy demanding operations. The aim of the work is to fi nd optimal mixing rate during homogenization using multi-step mixing in kneader and than to evaluate optimal input temperature of blend for the less energy demanding processing. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002870
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:43867307!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43867565
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:07Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:07Z
utb.contributor.internalauthor Wilczynski, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Pospíšil, Richard
Find Full text

Files in this item

Show simple item record