TBU Publications
Repository of TBU Publications

Problematika recyklace PVB fólie určené pro bezpečnostní skla

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Problematika recyklace PVB fólie určené pro bezpečnostní skla cs
dc.title Problems of recycling PVB sheet used for production laminated safety glass en
dc.contributor.author Tupý, Michael
dc.contributor.author Zvoníček, Josef
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 45
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 208
dc.citation.epage 211
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Měkčené polyvinylbutyralové (PVB) fólie se používají pro výrobu laminovaných bezpečnostních skel. Fólie má za úkol slepit dvě, případně více skel navzájem, čímž vznikne výborná mechanická odolnost laminátu. Díky tomu automobilové sklo utlumí náraz hlavy při nehodě a součastně nedojde k uvolnění střepin, které při použití kalených skel poraní cestující osoby. Článek popisuje různé zdroje PVB fólie, které vznikají v průběhu jejího zpracování. Ty poskytují odpadní polymer pro opětovné přepracování, přičemž se text podrobněji zabývá fólií z recyklovaných automobilních skel. Rekuperát, tedy polymer získaný separací od skla z autoskel se dosud nevyužívá k přepracování na novou fólii o stejných vlastnostech, jako původní produkt. Studie se zabývá spojením možnosti recyklace PVB z autoskel a jejího opětovného zpracování na fólii novou. cs
dc.description.abstract Publication of the patent on silica fi lled tread compound took the tire industry by surprise. Improved rolling resistance was claimed, without reducing other critical tire properties such as dry and wet grip and wear. In attempting to duplicate this technology, many companies experienced diffi culties in the mixing control of tire compounds containing high level of silica. The chemical reactions, which must be achieved in mixing, may have a detrimental effect on compound fi nal properties and compound process ability. They are highly sensitive to mixing conditions, such as temperature. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002869
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:43867297!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43867555
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:06Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:06Z
utb.contributor.internalauthor Tupý, Michael
utb.contributor.internalauthor Zvoníček, Josef
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record