TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní směsi. V. Komerčně významné typy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polymerní směsi. V. Komerčně významné typy cs
dc.title Polymer blends V. Commercially important types en
dc.contributor.author Sikora, Antonín
dc.contributor.author Horák, Zdeněk
dc.contributor.author Fortelný, Ivan
dc.contributor.author Hlavatá, Drahomíra
dc.contributor.author Kolařík, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 9-10
dc.citation.spage 11
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.subject polymer blends en
dc.subject commercial polymer materials en
dc.subject plastic recycling en
dc.description.abstract V článku jsou uvedeny vybrané komerční materiály na bázi polymerních směsí, které jsou vyráběny ve velkých objemech a/nebo jsou technicky důležité. Je uveden stručně princip jejich přípravy, základní vlastnosti a jejich aplikace. Jsou zmíněny i možnosti recyklace netříděných plastových odpadů. Součástí příspěvku je seznam dostupných monografií věnovaných problematice polymerních směsí. cs
dc.description.abstract Methods of preparation, basic properties and application areas of the most important commercial polymer blends are summarized. Possibility of recycling of mixed plastic waste is discussed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002867
utb.identifier.obdid 43867552
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:06Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:06Z
utb.contributor.internalauthor Sikora, Antonín
utb.contributor.internalauthor Horák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fortelný, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record