TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní směsi I. Termodynamika

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polymerní směsi I. Termodynamika cs
dc.title Polymer blends I. Thermodynamics en
dc.contributor.author Sikora, Antonín
dc.contributor.author Horák, Zdeněk
dc.contributor.author Fortelný, Ivan
dc.contributor.author Hlavatá, Drahomíra
dc.contributor.author Kolařík, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 1-2
dc.citation.spage 15
dc.citation.epage 18
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.subject polymer blends en
dc.subject compatibilization en
dc.subject miscibility en
dc.description.abstract V tomto článku jsou stručně shrnuty termodynamické podmínky, které určují fázovou stabilitu amorfních polymerních směsí. Kvalitativně je popsán vliv různých typů interakcí mezi složkami směsi na fázové chování těchto systémů a je charakterizován princip jejich kompatibilizace. cs
dc.description.abstract Mixing of polymers is a modern way how to prepare polymeric materials with the better properties than homopolymers. Preparation of polymer blends is more advantageous economically than a synthesis of new special homopolymers. Therefore the study of preparation and properties of these materials attracts a great attention of macromolecular chemists. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002863
utb.identifier.obdid 43867538
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:04Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:04Z
utb.contributor.internalauthor Sikora, Antonín
utb.contributor.internalauthor Horák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fortelný, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record