TBU Publications
Repository of TBU Publications

Disperze organojílu v kaučukových směsích na bázi SBR

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Disperze organojílu v kaučukových směsích na bázi SBR cs
dc.contributor.author Mušinský, Martin
dc.contributor.author Wilczynski, Ondřej
dc.contributor.author Špaček, Josef
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 11-12
dc.citation.spage 15
dc.citation.epage 16
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Experimentální práce se zabývá studiem disperze organojílu (modifikovaný montmorrilonit pod obchodním názvem Cloisite 15A) v elastomeru (SBR). Problematika disperze plniva je velmi vážná, neboť od „rozptýlení“ plniva se odvíjí veškeré fyzikálně-mechanické vlastnosti pryže. V naší práci je uveden nový způsob míchání kaučukové směsi, který prokazuje lepší disperzi plniva v kaučukové matrici. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002861
utb.identifier.obdid 14053717
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:04Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:04Z
utb.contributor.internalauthor Mušinský, Martin
utb.contributor.internalauthor Wilczynski, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Špaček, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record