TBU Publications
Repository of TBU Publications

Jílové minerály jako nanoplniva, jejich úprava a kompoundace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Jílové minerály jako nanoplniva, jejich úprava a kompoundace cs
dc.contributor.author Měřínská, Dagmar
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 15
dc.citation.epage 19
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Problematika přípravy nanokompozitních materiálů na bázi polymerní matrice je řešena již delší dobu a na základě těchto výzkumů byly popsány a prozkoumány základní metody pro úpravu jílových minerálů – hlavně montmorillonitu – tak, aby bylo možno při jeho zamíchání do polymeru dosáhnout co nejlepší úrovně exfoliace. Dalším studovaným problémem obzvláště v případě polyolefinických matric je způsob zamíchání upraveného nanoplniva do polymeru. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002857
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:03Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:03Z
utb.contributor.internalauthor Měřínská, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record