TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pneumatika jako vertikální dynamický člen v systému vozidla

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pneumatika jako vertikální dynamický člen v systému vozidla cs
dc.contributor.author Láznička, Libor
dc.contributor.author Koutný, František
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 8
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Automobil je složitý dynamický systém, v němž kontakt s povrchem vozovky nebo terénu zprostředkují jen pneumatiky. Od pneumatiky se kromě hladkého pohybu a ovladatelnosti vozidla požaduje pohlcování nerovností podkladu a tichost,20tedy komfort. Tato práce je zaměřena jen na vertikální směr. První odhad chování lze získat dvouhmotovým lineárním modelem vozidla. Představu o tlumení pneumatiky poskytují dřívější experimentální výsledky.Teoretický rozbor pružicích vlastností pneumatiky vychází z pásového modelu Po stanovení amplitudové frekvenční charakteristiky modelu se rozebírají zdroje radiálních vibrací kola vlivem pneumatiky. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002856
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:03Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:03Z
utb.contributor.internalauthor Láznička, Libor
utb.contributor.internalauthor Koutný, František
Find Full text

Files in this item

Show simple item record