TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití přírodního montmorillonitu jako nanoplniva v gumárenských směsích na bázi „polybutadien-organojíl“

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití přírodního montmorillonitu jako nanoplniva v gumárenských směsích na bázi „polybutadien-organojíl“ cs
dc.contributor.author Wilczynski, Ondřej
dc.contributor.author Mušinský, Martin
dc.contributor.author Špaček, Josef
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 41
utb.relation.issue 9-10
dc.citation.spage 6
dc.citation.epage 7
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.description.abstract Práce se zabývá využitím přírodního montorrillonitu jako plniva do gumárenských směsí za účelem zlepšení fyzikálně – mechanických vlastností při sníženém stupni plnění. Mnohonásobně větší povrch ve srovnání s dosud používanými bílými aktivním plnivy by měl vést ke zvýšení modulů, tvrdosti, pevnosti v tahu a strukturní pevnosti při zachování vysokých hodnot elasticity. Skladba směsi pro reálné pryže určené pro různé účely je poměrně komplikovanou záležitostí, proto bude nezbytně nutné prověřit u modelových směsí účinky hlavních složek a parametrů zpracování a tak optimalizovat systém pro požadované použití. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002852
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-06-25T14:58:01Z
dc.date.available 2012-06-25T14:58:01Z
utb.contributor.internalauthor Wilczynski, Ondřej
utb.contributor.internalauthor Mušinský, Martin
utb.contributor.internalauthor Špaček, Josef
Find Full text

Files in this item

Show simple item record