TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nanokompozity typu PVC / jíl - zpracování v tavenině: Vliv podmínek přípravy na morfologii nanokompozitů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
KOVÁŘOVÁ, Lucie, Alena KALENDOVÁ, Jiří MALÁČ a Josef ŠIMONÍK. Nanokompozity typu PVC / jíl - zpracování v tavenině: Vliv podmínek přípravy na morfologii nanokompozitů. Plasty a kaučuk. 2004, vol. 41, iss. 3-4, s. 6-9. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles